garin tamba
700
Tuwon Madara
100naira
Tuwon Madara
100naira
GIDAN SAYAR DA ABINC
Muna bayarda na nair
Abincin reception na
50k _100k
Cakes
5K
tuwo
10k
gidan abincin Bangko
iya kudin ka iya sha
salads
2k_5k
pepper chicken
1 cooler 50k