musa mai gyaran waya
ya danganta da gyara
Madara mai kyau da t
28500f sefa
garejin gyara na DAG
dai dai aikin ka dai
garejin gyara na DAG
dai dai aikin ka dai
Bakanike
ya danganta da aikin
Kyaran mota
Yanayin aikin mutum
bakaniken motoci
Sai anga aikin
Bakaniken babur
ya danganta
Bakanike, Sulaimanu
Ya danganta
App mechanic village
Ya danganta