Zan bada kyutar maga
Dai dai karfin mutun
Zan bada kyutar maga
Dai dai karfin mutun
Kula da lafiya Ilimi
Farashi dai dai da k
Yariman Kabi 2019 Sa
#200 duk Rana
Yariman Kebbi 2019 S
#200 duk Rana
Yariman Kanta 2019 S
#200 duk Rana