Filin sayarwa
Sai kazo
Fili
Sai kazo
Filin sayarwa
1000000
Filin Sayarwa
N1,750,000
Kasuwar fili
6,000
wanke tukunya don tu
Dubu dari biyu da ha
FILI NA SIYARWA, ACC
$4,500.000
Filin siyarwa, daed
#3,500,000
Filin sayarwa a jos
1,200,000
Fili na sayarwa
Miliyan shidda