BIYAN BUKATA YA FI D
Daidai ruwa daidai g
BIYAN BUKATA YA FI D
Daidai ruwa daidai g
adamu Biyu Biyar mai
3000 a wuni daya
kamfanin gini da fen
iya shagalin ka iya
kamfanin gini da fen
iya shagalin ka iya
kamfanin gini da fen
iya shagalin ka iya
Gini da Fanti
ya danganta da aiki
Asterion constructio
Yadan ganya da kalan
Gini na zamani
ya danganta