Takalma
800
kimiyya da fasaha
mai kyaw
Bola jari ce Environ
naira 20
jari bola
ingantacce
kimiyya da fasaha
mai kyaw a wajen say