Idan har kasai kaya
Farashi mafi sauqi
Idan har kasai kaya
Farashi mafi sauqi
Garabasa
Ya danganta
Wadrope
N27,000.00