Baby set
50000
Takalmin yara mai wu
5000
3 sets na yara maza
2850
Mayan yara
1000
Mayan yara
1000
Mayan yara
1000
Takalman Yara Mata
N1050
leggens mai kyau da
rahusa dai dai aljih
takalma masu kyau da
daidai aljihu