kofa
falo #70,000 daki #5
Bulon Gini
120
Bulon Gini
130
Sumunti
#2500
Shagalin Duniya
₦8, 000
Kalar Mata
₦25, 000
Ofishin Minista
₦25, 000
Uwargida Wayayya
₦20, 000
Palo ko Daki
₦10, 000
Girman Palo
₦20, 000