Zoben Azurfa
N 2500
Kofar shiga cikin gi
N27,000
Garejin Mota (Gate)
N98,000
zobe
10000
Zobe
N 5000
Hotuna a bakin aiki
N/A
Bouglar
Daga N8,000.00
Garejin Mota (Gate)
N160,000.00
Kofar shiga cikin gi
N38,000.00
Bouglar
Daga N8,000.00