KAJIN GIDAN GONA
#1200
Wake da Masara
Wake #15000 Masara #
Kwai
750
Kwai
750
Incubator 250 eggs c
#390000
kajin nama
#1000
Shanu
N 150,000
Kaza mai dadin gaske
1000 Naira
Kifi
N700/kilo
Oyarifa fish farm Ac
Yadan ganya da kalan