Bukatun ku daidai da
2,500
Luxury new beuty pow
Kyauta
Kyauta
500
Zoben Azurfa
N 3,000
Zoben Azurfa
N 2,500
kyauta 500 kwamandan
500 kyauta
kautar kayan wayarin
kyuata ne
Kyatar makaroni guda
N400
Littafin Ilimi Haske
Kyauta
Littafin Ilimin Hars
Kyauta