Sunshine medical lab
Ya danganta da irin
lafiya jarin ka
ya dangata da abinda
lafiya jarin ka
ya dangata da abinda
Almizan Diagnosis
Ya Danganta Da Gwaj
Talba Clinic
Ya danganta da irin
dakin binciken magun
saidah biomedical la
Hassan Muktar. Keama
Lab. Charges.
Scan Right Mararaba
N/A
Lab
#4