Gidan sayarwa
50,000,000
Sayar da gida, 4 bed
#24,000,000
Gida na sayarwa
Ya fara saga 2,000,0
Gida na sayarwa mara
3,000,000
Gidan sayarwa
Sai kazo
Gidan siyarwa
Kudin sai kazo siya
Gidan sayarwa
20,000000
Kasuwar gidaje
45,000,000
Gida na siyarwa me d
$10,800,000.
Zane ko gini
Negotiable