Gasassun kaji
1500
taire mai dadi a Cot
$$-$$$
taire mai dadi a Cot
$$-$$$
Tsire
N300
Kee Bee Suya Spot Mi
Dai-Dai Kudin Ka
Zak D Suya Jigawa
Iya kudin ka iya sha
Suya da kaza, Tsire
#1,000 #5,00 #2,00 #
City life restaurant
Sai kunxo
RAHAMA FRESH KILISHI
Muna sayarwa, bakin