Kayan yara maza da m
Daga 1k zuwa sama
Kayan yara kids sewi
3500 na maza na mata
Kayan yara kids sewi
7000
rigunan yara 0-5yrs
1500 -3500
Kids sewing/Dinkin k
#4000
Kids sewing/Dinkin k
#7000
Kids sewing/Dinkin k
#7000
Kids sewing/Dinkin k
#7000
Kids sewing/Dinkin k
#7000
Dinki
#6000